fbpx

Benodigde documenten bij een hypotheekaanvraag

Goed en goedkoop hypotheekadvies
Starterstarief vanaf 1595,-
Regel alles eenvoudig online

Op deze pagina ontdek je wat de benodigde documenten bij een hypotheekaanvraag zijn. Wij houden hypotheekadvies goedkoop, onder meer doordat jij zelf zoveel mogelijk de benodigde documenten aanlevert. Natuurlijk kun je altijd bij ons terecht als je vragen hebt over het aanleveren van de juiste documenten.

HypotheekUitkomst levert goedkoop hypotheekadvies. We houden onze tarieven onder meer laag door eenvoudige taken bij jou neer te leggen. Daarmee doelen we met name op het aanleveren van de benodigde documenten voor een hypotheekaanvraag.

Benodigde documenten eenvoudig uploaden

Misschien schrik je als je onderstaande lijst met benodigde documenten bij een hypotheekaanvraag leest. Gelukkig kost het indienen van deze documenten minder tijd dan je denkt.

Alle documenten kun je eenvoudig uploaden in onze online portal. Een groot aantal gegevens (onder meer NAW, pensioen en inkomen) kun je met het gebruik van DigiD razendsnel importeren. Heb je vragen over het indienen van documenten? Neem dan contact op, we helpen je graag!

Welke documenten heb je nodig bij een hypotheekaanvraag

1. Identiteitsbewijs Kopie
2. Aanvraagformulier hypothecaire lening Origineel
3. Aanvraagformulier gemengde verzekering Origineel
4. Aanvraagformulier overlijdensrisicoverzekering
5. Gezondheidsverklaring Origineel
6. Akte van verpanding met betrekking tot punt 2 en/of 3 Origineel
7. Opdracht (ook wel weduweverklaring of akte van voorwaardelijke begunstigingswijziging genoemd) met betrekking tot punt 5
8. Aanvraagformulier opstalverzekering Origineel
9. Aanvraagformulier overbruggingskrediet Origineel
10. Werkgeversverklaring
11. Loonstrook van een recente maand Kopie
12. Aanstellingsbrief of arbeidsovereenkomst wanneer je korter dan twee maanden in dienst bent bij je werkgever Kopie
13. Afrekening van je VUT- of pensioenuitkering van een recente maand Kopie
14. Bewijs van het recht op een toekomstig pensioen als je 50 jaar of ouder bent Kopie
15. Afrekening van een inkomen vervangende sociale uitkering van een recente maand Kopie
16. Echtscheidingsvonnis en, indien gemaakt, echtscheidingsconvenant, met het bewijs van inschrijving van het vonnis in het register van de burgerlijke stand Kopie
17. Bewijs van het recht op een alimentatie-uitkering van een ex-echtgeno(o)t(e) ten behoeve van jezelf (niet ten behoeve van je kinderen) Kopie
18. Saldobiljet van lopende schulden (persoonlijke lening, doorlopend krediet, afbetalingsregeling, huurkoopovereenkomst) Kopie
19. Bewijs van aflossing van een recent afgeloste schuld zoals bij punt 19 vernoemd Kopie
20. Bewijs van eigen middelen (bankafschrift) Kopie
21. Machtigingen voor afboeking van hypotheek- en verzekeringslasten Kopie
22. Voorlopige koopakte bij de aankoop van een bestaande woning Kopie
23. Opgave verbouwingskosten bij de aankoop van een bestaande woning Kopie
24. Voorlopige koopakte met aannemingsovereenkomst en bestek en tekeningen bij de aankoop van een nieuw te bouwen woning Kopie
25. Meewerkovereenkomst bij de aankoop van een nieuw te bouwen woning Kopie
26. Akte van uitgifte in erfpacht met voorwaarden Kopie
27. Taxatierapport van de te kopen woning, opgemaakt door een gecertificeerd makelaar-taxateur Kopie
28. Voorlopige koopakte inzake de verkoop van je huidige woning *Indien jouw huidige woning nog niet is verkocht, een taxatierapport, opgemaakt door een gecertificeerd makelaar-taxateur Kopie
29. Eigendomsbewijs van je huidige woning Kopie
30. Hypotheekakte van de hypotheek op je huidige woning en saldobiljet waaruit de restantschuld blijkt Kopie

In het geval van een echtscheiding

31. Echtscheidingsvonnis en, indien gemaakt, echtscheidingsconvenant, met het bewijs van inschrijving van het vonnis in het register van de burgerlijke stand Kopie
32. Bewijs van het recht op een alimentatie-uitkering van een ex-echtgeno(o)t(e) ten behoeve van jezelf (niet ten behoeve van je kinderen) Kopie

Alleen voor ondernemers

33. Indien je zelfstandige ondernemer of directeur- grootaandeelhouder van een onderneming bent (in dit laatste geval dus naast de hiervoor al genoemde documenten voor een werknemer), de door een accountant goedgekeurde balansen en resultatenrekeningen van de afgelopen drie boekjaren met een prognose van het verwachte resultaat in het lopende boekjaar Kopie

Vragen over benodigde documenten bij een hypotheekaanvraag

Heb je vragen over de documenten die je aanlevert bij een hypotheekaanvraag? Neem dan even contact met ons op. We vertellen je graag meer over onze werkwijze en waarom het heel eenvoudig is om zelf documenten aan te leveren.

Regel je het aanleveren van benodigde documenten bij een hypotheekaanvraag zelf, dan profiteer je van extreem voordelig hypotheekadvies!

HypotheekUitkomst
Hypotheekadvies nodig?
Neem contact met ons op
Contact